DOSTAWY I ZWROTY

Dostawy:

1. Wszystkie produkty Sklep dostarcza za pośrednictwem firmy kurierskiej, przesyłkami za pobraniem (płatnymi przy obiorze).

2. Koszty dostawy

Koszt dostawy uzależniony jest od wagi i wielkości (gabarytu) zamówionego produktu.

W cenach zawarte są koszty towaru, pakowania, transportu do Zamawiającego oraz ubezpieczenia przesyłki. Po odebraniu przesyłki należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzeń należy sporządzić protokół szkody.

Zwroty:

1. W przypadku gdy zakupiony towar jest niezgodny z umową lub nie spełnia oczekiwań Zamawiającego, możliwy jest jego zwrot w stanie niepogorszonym w terminie 14 dni licząc od daty dostarczenia przesyłki przez kuriera.

2. Zwracany przedmiot należy starannie zapakować, dołączając do niego oryginał dowodu zakupu oraz własnoręcznie podpisane formularz zwrotu towaru, wyjaśniający przyczynę zwrotu towaru i zawierające informację o numerze konta bankowego, na który Sklep ma dokonać zwrotu należności.

3. Zwroty prosimy przesyłać na adres firmy : P.H.U. Auto-Importer Ireneusz Furczyk, ul. Cieszyńska 1441, 43-385 Jasienica z czytelnym dopiskiem na opakowaniu "ZWROT TOWARU", przesyłką zwykłą ekonomiczną bądź priorytetową (przesyłek za pobraniem nie odbieramy!)

4. Zwrot należności, do Zamawiającego dokonany będzie każdorazowo na konto bankowe wskazane przez Zamawiającego w oświadczeniu wyjaśniającym przyczyny zwrotu towaru, w terminie 14 dni, licząc od daty odebrania i stwierdzenia nienaruszenia towaru.